Trasy wysokiego parku linowego :

 • Dwie trasy wysokiego parku zamontowane zostaną na dwóch poziomach.
 • Każdy z poziomów liczy po 14 przeszkód oraz posiada długość trasy 203 m.
 • Platformy trasy dolnej zamontowane zostaną na wysokości 3 m oraz zawierają przeszkody o niskim stopniu trudności.
 • Platformy trasy górnej zamontowane zostaną na wysokości 6 m oraz zawierają przeszkody o podwyższonym stopniu trudności.
 • Początek i koniec każdej z tras znajdować się będzie na zadaszonej wieży startowej o wysokości 10 m.
 • Uwaga! Każda z tras kończyć się będzie ok. 46-metrowym zjazdem tyrolskim do wieży startowej.

Mini park linowy dla dzieci :

 • Składać się będzie z 10 domków drewnianych zamontowanych na naturalnym drzewostanie.
 • Długość trasy 82 m.
 • Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami zaprojektowane zostały na wysokości 1,5 m zestawy przeszkód linowych zabezpieczone siatkami asekuracyjnymi.
 • Obiekt przeznaczony będzie dla dzieci w wieku 3-13 lat.
 • Trasa mini parku linowego kończyć się będzie zjeżdżalnią.

Wieża startowa :

 • Wymiary wieży startowej – 5 m x 2,5 m, wysokość 10,0 m.
 • Wieża startowa zostanie zamontowana na dwóch palach drewnianych.
 • Składać się będzie z dwóch platform drewnianych oraz zadaszenia.
 • Wieże wyposażona będzie również w ściankę wspinaczkową o pow. 45 m2.

Skok wahadłowy :

 • Konstrukcja oparta na 3 drewnianych palach.
 • Zasada działania wahadła: pal startowy wyposażony we wciągarkę elektryczną służącą do podwindowania osób na wysokość 9 m. Następnie uczestnicy wpięci do trapezu połączonego linami z słupami nośnymi oddają skok.